Tu Bišvat

Tu Bišvat, što znači petnaesti dan meseca Švat u jevrejskom kalendaru (januar/februar), poznat je i kao nova godina drveća, jer tada počinje prolećna obnova životnog ciklusa drveća.

Prema Tanahu, nekada se desetina godišnjeg prinosa u poljoprivredi odvajala za sveštenike i taj dan je označavao granicu završetka stare i početka nove godine. Prateći promene u

prirodi, jevrejski zemljoradnici su uočili da u toku godine najviše kiše padne do petnaestog Ševata, kada stabla počinju upijati sokove kojima će hraniti buduće plodove i tako je ovaj dan određen za odvajanje desetine prinosa.Običaj je da se uzimaju plodovi voća, naročito onog koje raste u Svetoj zemlji (pomorandže, smokve, urme, žito itd.). 

Poseban značaj praznik je dobio posle osnivanja države Izrael. Tada je uveden običaj da se masovno sade nove biljke i sadnice drveća. Veliki broj ljudi donacijama posebnom namenjenom fondu, pomaže pošumljavanju i sadnji drveća širom Izraela. Deca i omladina aktivno učestvuju u sadnji mladica i drveća i rade na podizanju svesti o očuvanju životne okoline.