Misija

Misija Jevrejske opštine Beograd je razvoj i unapređenja zajednice, strategija brige i prosperiteta zajednice, koja za cilj ima da omogući život i kontinuitet Zajednice, zaštiti njen identitet i neguje jevrejsku tradiciju i kulturu.


Delovanje Jevrejske opštine Beograd radi ostvarivanja svojih ciljeva odvija se u sledećim oblastima


 • Negovanje i zaštita jevrejskog identiteta, kroz obeležavanje verskih , tradicionalnih, nacionalnih praznika i kulturno obrazovne aktivnosti.
 • Vaspitni i obrazovni rad sa decom i omladinom, podrška jevrejskom obrazovanju, razvoju jevrejskih vrednosti i prenošeje jevrejskog nasleđa iz generacije u generaciju
 • Podsticatnje i podržavanje obrazovnih programa, formalna i neformalna edukacija na svim nivoima.
 • Borba protiv antisemitizma i jačanje svesti javnosti o opasnostima podstrekavanja na versku, rasnu ili etničku netrpeljivost
 • Saradnja sa drugim jevrejskim opštinama i organizacijama u zemlji i u svetu
 • Podrška porodicama i starim ljudima sa niskim primanjima
 • Rad sa starim licima, preživelima Holokausta
 • Verska delatnost
 • Negovanje odnosa uzajamnog poštovanja i uvažavanja sa narodima i religijama sa kojima živi u široj zajednici
 • Očuvanje sećanja i spomena na Holokaust
 • Prikupljanje dokumentacije i drugih materijala iz istorije života i rada Jevreja, a posebno iz perioda Holokausta
 • Organizovanje drugih aktivnosti koje su u skladu sa jevrejskom tradicijom i kulturom.


Jevrejska opština Beograd okuplja i kooordinira aktivnosti članova radi ostvarenja važnih ciljeva zajednice kroz aktivnosti i rad sekcija, društava, klubova, saveta, komisija, radnih grupa i slično.